GS Cosmetics – Top Thương Hiệu hàng đầu Châu Á

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình “Diễn đàn hội nhập kinh tế Quốc tế 2024” và công bố Thương hiệu hàng đầu châu Á. Hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 57 […]